Ombudsman poskytuje pravidelné konzultační hodiny na provozech, kde k němu mají zaměstnanci nejblíž. Komunikovat s ním mohou osobně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí webového formuláře. Ombudsman pracuje nezávisle ve prospěch zaměstnanců a hájí jejich zájmy. Podílí se na vytváření kvalitního pracovního prostředí a dohlíží na vztahovou kulturu.

Podání podnětu

Chcete-li podat podnět, využijte aplikace NNTB, která je bezpečná, zaručuje vaši ochranu vaší identity, pokud chcete zůstat v anonymitě. https://nntb.cz/c/ombudsman podnět můžete podat prostřednictvím chytrého telefonu pouhým naskenováním QR kódu. Více ionformací naleznete v tomto letáku

QR kód pro spuštění apikace

Náš program na podporu zaměstnanců

Je bezplatná, důvěrná pomoc, která je k dispozici kdykoliv pro širokou řadu pracovních a osobních problémů a skládá se zejména z těchto konkrétních oblastí:

  • PRÁCE - pomoc při výběru vhodné pracovní pozice, pomoc při narušení lidské důstojnosti (mobbing, bossing,  mezilidské vztahy - komunikace), pomoc se slaďováním osobního života a práce, kategorie 50+, návrat po rodičovské dovolené, začlenění OZP do pracovního života
  • PRÁVNÍ A FINANČNÍ - finanční gramotnost, finanční tíseň (exekuce, oddlužení), práva spotřebitelů
  • OSOBNÍ – zvládání složitých životních situací (stres, domácí násilí, závislost, syndrom vyhoření), osobní rozvoj, zlepšování vztahů
  • RODINNÉ - pomoc při zajišťování bydlení, při komunikaci s úřady, pomoc v případě péče o straší osobu, řešení komunikace v rodině a řešení konfliktů

Do působnosti ombudsmana patří zejména:

  • Nestranné řešení a posuzování stížností těch, kteří se domnívají, že jejich nadřízený nepostupuje spravedlivě a správně
  • Odhalování a odstraňování většinou právně obtížně postižitelných chyb
  • Zahajování šetření na základě stížnosti (podnětu), nebo z vlastní iniciativy
  • Zlepšovaní informovanosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
  • Zajišťování poradenství zaměstnancům a podílení se na jejich vzdělávání (finanční gramotnost, orientace v různých životních situacích, apod.)
  • Napomáhání a spoluvytváření dobré pracovní atmosféry ve společnosti

Již proběhlo

PREVENCE STRESU Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE

Prezentace z konference jsou k dispozici na tomto odkazu 

Datum konání: 25. září 2018, 9:00 – 17:30 

Pořadatel: ŠKODA AUTO a.s., Zdravotní služby a ergonomie : www.skodastresu.cz 

SOUBORY KE STAŽENÍ: Program-konference.pdfProgram-WS.pdfPrevence_stresu_pozvanka.pdf

Obsah z konference: https://www.skodastresu.cz/homepage/abstrakta?locale=cz