Pyramida potřeb
Pyramida potřeb pro spokojenost v zaměstnání

Společně se podíváme na základní pilíře našeho profesního života, proto pyramida. Témata jsme sestavili tak, aby odpovídala reálnému prostředí, které nás v zaměstnání obklopuje. Příklady vycházejí ze života, kde se s nimi setkáváme. Můžeme potvrdit, že naplnění potřeb má zásadní význam pro budování zdravé a silné společnosti, firemní kultury a podílí se na spokojenosti nás zaměstnanců.

Říká se, že bez práce nejsou koláče, ale pro každého z nás má jiný význam i přínos, příkladem:
 • Peníze na živobytí. Pro většinu z nás je hlavním zdrojem příjmů, díky kterým si můžeme dovolit jídlo, bydlení, oblečení a další životní potřeby.
 • Sociální kontakty. Práce je místo, kde se setkáváme, vytváříme přátelství a atmosféru.
 • Spokojenost. Je, když můžete říct, že vás práce baví nebo, že jste v ní spokojeni, či vás jiným způsobem naplňuje.
Jaká by dobrá práce měla být?
 • Bezpečná. Pracovní podmínky by měly být bezpečné a neohrožovat zdraví ani pohodu pracujících.
 • Spravedlivě ohodnocená. Práce by měla být adekvátně odměněna, s ohledem na vynaložené úsilí a dovednosti.
 • Důstojná a etická. Práce by měla být prováděna s respektem k právům a důstojnosti ostatních.

Příklad 1 to jsem rád, že jsme zase v práci, zaznívalo v jednom z provozů, když lidi zůstávali po poklesu zakázek několik týdnů doma. Zaměstnanci cítí nejistotu, roste nespokojenost, šíří se polopravdy a nejistota. To může vést i ke zhoršení vztahů na pracovištích. Na druhou stranu zdravotně postižení, se díky práci, mohou cítit více součástí celku, může být pro ně zdrojem každodenní náplně, motivace. Už proto, že práci hůře hledají.

Příklad 2 s prací jsem spokojená a baví mě a naplňuje, ale ráda bych, aby byla spravedlivě hodnocená s ostatními v mé profesi.

Příklad 3 v práci jsem spokojená, co mi vadí a nejen mě, je to, že mi je občas ze strany některých kolegů vyčítáno to, že pobírám invalidní důchod. Není co závidět a ty peníze bych klidně vyměnila za zdraví.

Mzda jako motivace

Je to finanční odměna, kterou zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za jeho práci a přínos pro firmu. Mzda je jedním z klíčových faktorů motivace zaměstnanců, ale ne jediným, na to nezapomínejme.

Kdy je tedy možné hovořit o tom, že je výše naší mzdy dostatečná?
 • Když pokrývá základní potřeby. Mzda je dostatečná, pokud umožňuje zaměstnanci pokrývat všechny základní životní náklady bez finančního stresu.
 • Když umožňuje spořit. Zaměstnanec by měl být schopen nejen žít z měsíce na měsíc, ale také si může dovolit spořit na budoucnost nebo na neočekávané výdaje.
 • Srovnatelná s trhem. Mzda je považována za dostatečnou, pokud je srovnatelná s tím, co je běžné pro podobné pozice ve stejném odvětví a místě, kde pracuje.

Příklad 4 když dostanu příplatek za přesčas, nebo odměnu za práci navíc, budu se cítit víc motivovaný, půjdu příště pracovat raději, když to firma bude potřebovat. Něco uspořím, mohu si dopřát i lepší dovolenou se svojí rodinou. Nemám důvod z firmy odejít.

Příklad 5 zdravotně postižený zaměstnanec, jsem nevidomý i sluchově postižený a díky mzdě, si mohu snadněji pořídit to, co potřebuji do života, abych mohl lépe fungovat. Cítím se víc součástí běžné společnosti a budu firmu chválit za to, že mě dobře platí a usnadňuje mi život. Tím stoupne i kredit zaměstnavatele i na veřejnosti, protože se tím budu rád chlubit, jak je mi dobře tam kde pracuji.

Příklad 6 z jedné provozovny, kdybych si mohla vydělat u nás víc, nežila bych tak nadoraz, vycházím tak tak. Zaplatím nájem a něco málo mi zbude na úspory, nebo dovolenou. Proto jsem ráda i za příspěvky na stravu, nebo benefity, které ve společnosti máme. Nějak mi to pomůže přežít, ale spokojená nejsem.

Pracoviště - prostor pro výkon práce

Pracoviště je prostor přidělený jednomu či více zaměstnancům v pracovním procesu pro plnění pracovních úkolů. Pracoviště by mělo splňovat určité základní požadavky, aby bylo funkční, bezpečné a podporovalo produktivitu a pohodu zaměstnanců. V práci trávíme značnou část svého života, a proto by pracoviště mělo mít:

 • Ergonomické vybavení
 • Bezpečné prostředí
 • Zdravé pracovní prostředí
 • Klidové zóny a zóny pro odpočinek
 • Komunikační a technologické vybavení

Je nezbytné, aby pracoviště odpovídalo zásadám stanovaných zákonem, ale klíčové jsou „bezpečné podmínky“ pro výkon práce.

Příklad 7 hluk v jídelně pocházející z chladící jednotky automatu na chlazená jídla není zrovna příjemný a moc si při něm nepopovídáme, neodpočineme a hlavně ruší.

Příklad 8 v zasedací místnosti je velký počet osob. Díky tomu dochází po nějaké době ke snížení kyslíku a následně k únavě a snížené pozornosti přítomných.

Příklad 9 podobný problém jiné místo. Díky nedostatku čerstvého vzduchu se rozhořel problém o větrání, který skončil pracovní neschopností, zklamáním a narušenou psychickou.

Lidé – srdce podniku

A konečně, lidé jsou největší hodnotou každé společnosti. Jsou to kolegové, se kterými denně sdílíme pracovní povinnosti i úspěchy. Přátelské a podporující pracovní prostředí pomáhá vytvářet tým, ve kterém si lidé navzájem důvěřují, spolupracují a pomáhají. To vede k lepšímu výkonu, inovacím a celkovému růstu firmy.

Investice do rozvoje dovedností zaměstnanců a do aktivit, které podporují týmového ducha a dobré pracovní vztahy, jsou klíčové pro udržení lidí jako pilířů firmy což vyjadřují zejména tyto zásady:

 • zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance,
 • uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce,
 • spravedlivé odměňování zaměstnance,
 • řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,
 • rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.
Když nefungují mezilidské vztahy – dochází k poklesu motivace, radosti z vykonávané práce, snížení výkonu.

Příklad 10 nefunguje dobře komunikace s nadřízeným = demotivace, nespokojenost. Je-li takový problém dlouhodobý vede k úplné ztrátě motivace a nezřídka končí i skončením pracovního poměru.

Příklad 11 promiň, ale ty dnes zrovna nevoníš. Když vám tohle někdo řekne, určitě vás to nepotěší. Dobré hygienické návyky, jsou důležité, nejen při soužití na pracovišti. Je důležité, kolegu kvůli tomu neodstrkovat, pomozme mu jeho problém vyřešit, můžeme ho taktně upozornit.

Snahou zaměstnavatele i zaměstnance je spokojenost. Spokojenost je dobrým předpokladem proto, aby mohla být práce odváděna kvalitně. Proto patří spokojenost právem mezi jednu z hodnot firemní kultury EMERGE.

Příště vám přiblížíme důležitost dobře fungujících mezilidských vztahů a také jak chápat bezpečný dialog.

 

Tomáš Vašina, Ladislav Kubeček

14.3.2024

 


Publikováno: 14. 3. 2024 Autor: Tomáš Vašina Sekce: Ombudsman