Společnost

EMERGE, s.r.o. začínala jako malá rodinná firma s několika zaměstnanci, která rychle rostla a rozvíjela se. Díky zodpovědnému a profesionálnímu přístupu jsme se v průběhu let stali odborníky v oblasti svařování, lisování, obrábění, ohýbání a logistiky.

Více

Hodnoty společnosti

Základními hodnotami, které zakládají naši firemní kulturu jsou kvalita, spokojenost, odpovědnost a podnikavost.

Více

 

Certifikace

Jsme certifikovaná společnost dle normy IATF 16949, která je postavena na normě ISO 9001. Tato certifikace zaručuje, že splňujeme požadavky týkající se kvality produktů i dodržení specifických požadavků zákazníků v automobilovém průmyslu.
Náš sytém managementu splňuje i požadavky norem, ISO 14001 a ISO 50001 podle kterých je od roku 2017 společnost certifikována. Od roku 2021 také dle TISAX.

Více

Ombudsman

V případě zaměstnanců se zdravotním postižením se snažíme o jejich maximální začlenění do pracovního procesu, pomáháme jim s adaptací na pracovní prostředí vzhledem k jejich postižení a vytváříme jim specifické podmínky. Proto jsme vybudovali silné personální oddělení, které funguje právě ve spolupráci s ombudsmanem. Základním posláním ombudsmana je chránit zaměstnance při prosazování oprávněných zájmů. Důležitým úkolem ombudsmana je pomáhat zaměstnancům i se sladěním pracovního a osobního života.

Více

PODPORUJEME

Podporujeme občanská sdružení, neziskové organizace a sportovce s hendikepem, účastníme se sponzorských a benefičních akcí a tyto aktivity chceme i nadále dlouhodobě rozvíjet.

Více