Firemní styl, často přepisováno anglicky jako corporate identity,

 je souhrnné označení pro soubor pravidel určujících jak vnější vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům, tak vnitrofiremní vztahy mezi zaměstnanci, systém komunikace, řízení a odměňování. Disponuje tedy určitým součtem vlastností a způsobů prezentace, které spojují organizaci a současně ji od jiné odlišují. O firemním stylu můžeme říci, že je smyslem i formou organizace.
Kvalitní logo firmy může vyjadřovat nejen její náplň či zaměření, ale také profesionalitu, solidnost nebo tradici společnosti.Firemní styl (corporate identity je tvořen nejen logotypem samotným, ale zejména souborem pravidel určujících jeho užití v tiskovinách merkantilních (vizitky, dop. papíry, obálky, desky) i reklamních (např. letáky, prospekty, katalogy či inzerce), případně ve webové prezentaci. Tato pravidla firemního stylu bývají obsažena v Grafickém manuálu. Ten tedy definuje jak přesnou podobu logotypu, jeho varianty a pravidla užití, ale i firemní barvy, firemní typ písma eventuálně další grafické prvky.
Podstata značky vychází z anglického slova. Jeho počátek byl opravdu objev či vynořen z ničeho. Firma vznikla spojením energie a nadšení. Původní barevná kombinace obsahovala české národní barvy (modrá, bílá, červená a černá), protože logo tvořila i Česká vlajka. Po fúzi na EMERGE, a.s. 
zůstala pouze černá, bílá a červená.JE TO JEDNODUCHÉ... APLIKUJTE VŽDY LOGO TAK, ABY BYLO DOBŘE ČITELNÉ. VE CHVÍLI, KDY SE VÁM NĚCO NEZDÁ, JE TO PRAVDĚPODOBNĚ ŠPATNĚ...