Cíl

Cílem je informovat a zvýšit povědomí zaměstnanců o problematice COVID-19 a posílit tak prevenci na pracovišti zodpovědným chováním jednotlivých zaměstnanců.

Výkonný ředitel společnosti EMERGE, a.s., tímto nařizuje okamžité opatření proti šíření nákazy COVID-19.

Vydané pokyny

 • Mimořádné opatření VŘ č.3 nosšení roušek a další opatření
 • Dodržování mimořádných opatření
 • Plán opatření proti Covid 19 (viz intranet - informační kiosky)

Aktuálně o koronaviru

Oficiální stránky věnované pandemii Covid - 19: https://koronavirus.mzcr.cz/

Letáky A4 ve formátu PDF

 • Roušky
 • Pravidlo 3 x R
 • Mytí rukou
 • Základ prevence

Povinnosti zaměstnanců

Při vstupu do areálu zaměstnavatele jsou všichni zaměstnanci povinni zejména:

 1. používat roušky - využijte dvouvrstvé látkové roušky s možností použití filtru z materiálu melt-blown s účinností proti koronaviru min. 81%. V případě, že nemáte k dispozici vlastní roušku, můžete o ní požádat svého vedoucího,
 2. dodržovat zásady manipulace s rouškou (nasazení, sundání, případná dezinfekce a likvidace),
 3. používat dezinfekci na ruce a dodržovat pravidelné mytí rukou,
 4. dodržovat pravidla vstupu do areálu (např. měření tělesné teploty, systém 3R apod.),
 5. dodržovat pravidla jednotlivých pracovišť,
 6. dodržovat základní preventivní opatření,
 7. zajistit dostatečné větrání a přívod čerstvého vzduchu.

Pravidelně provádět samohodnotící testy dle dotazníku (viz příloha).